Rekrutacja 2021/22 - ul. Rozbrat

Liczba wolnych miejsc na kolejny rok szkolny:

Brak wolnych miejsc

obowiązuje lista rezerwowa

Oferujemy opiekę dzienną dla dzieci do 3-go roku życia, w Domówce przebywa maksymalnie 18-cioro podopiecznych podzielonych na dwie grupy wiekowe (1-2 i 2-3l.), co gwarantuje indywidualne podejście do każdego dziecka. Takie warunki sprawiają, że nasze dzieci czują się komfortowo i bezpiecznie – tak jak w domu. Każda grupa przebywa pod fachowym okiem odpowiednio wykształconych i przemiłych Cioć.

W ramach czesnego wszystkie dzieci uczęszczają na ŚPIEWANKI – zajęcia muzyczne prowadzone przez absolwentkę szkoły muzycznej im. Fryderyka Chopina oraz LITTLE ENGLISH PLAYS (zajęcia z języka angielskiego), dzieci z grupy 2-3l. dwa razy w tygodniu biorą udział w spotkaniach AKADEMII PRZYSZŁEGO PRZEDSZKOLAKA. W codziennym programie zajęć czas dzielimy na zabawy sensoryczne (wspomagające motorykę małą i dużą), prace plastyczne oraz tańce i zabawy ruchowe. Jednocześnie dbamy też o częste wychodzenie na dwór, po uprzednim sprawdzeniu jakości powietrza.

DZIAŁAMY W GODZINACH 7:30-17:30!

Działamy na podstawie ustawy z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3, otrzymaliśmy pozytywną opinię urzędu gminy, przez który jesteśmy nadzorowani.

CZESNE:

1700zł miesięcznie
( -400zł przy zrealizowaniu Bonu Żłobkowego )

OPŁATA REZERWACYJNA:

1000zł

STAWKA ŻYWIENIOWA:

17zł/dzień
realizujemy dietę wegetariańską, bezglutenową, ze skazą białkową oraz indywidualne wykluczenia

Ramowy rozkład dnia

Proszę obrócić telefon do pozycji poziomej, aby zobaczyć pełną tabelę

PONIEDZIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7:30 – 8:30

Witanie dzieci, zabawy w basenie z kulkami, praca indywidualna

8:30 – 8:45

Zabiegi higieniczne

8:45 – 9:00

Przygotowanie do śniadania, wspólnie myjemy ręce

9:00 – 9:20

Ś N I A D A N I E

9:20 – 9:30

Zabiegi higieniczne

9:30 – 11:30

AKADEMIA PRZYSZŁEGO PRZEDSZKOLAKA

Zabawy sensoryczne, zajęcia plastyczne, tańce, spacery

AKADEMIA PRZYSZŁEGO PRZEDSZKOLAKA

Zabawy sensoryczne, zajęcia plastyczne, tańce, spacery

Zabawy sensoryczne, zajęcia plastyczne, tańce, spacery

11:30 – 11:40

Przygotowanie do zupy, wspólnie myjemy ręce

11:40 – 12:00

Z U P A

12:00 – 14:00

l  e  ż  a  k  o  w  a  n  i  e

14:20 – 14:15

Zabiegi higieniczne

14:15 – 14:30

Przygotowanie do drugiego dania, wspólnie myjemy ręce

14:30 – 15:00

D R U G I E   D A N I E

15:00 – 15:10

Zabiegi higieniczne

15:10 – 15:45

Zabawy swobodne, czytanie książeczek, zabawy w basenie z kulkami, Little English Plays (pon, śr)

15:45 – 16:00

P O D W I E C Z O R E K

16:30 – 17:00

ŚPIEWANKI

16:00 – 17:30

Zabawy swobodne, czytanie książeczek, zabawy w basenie z kulkami, praca indywidualna


WYPRAWKA

Rodzic zapewnia wyprawkę dla dziecka, którą należy dostarczyć do Placówki przed rozpoczęciem sprawowanej opieki (najpóźniej w pierwszym dniu uczęszczania) oraz bieżącego uzupełniania składu wyprawki.
Prosimy o ściągnięcie PDF z wyprawką: