Zajęcia w "Domówce"

Zajęcia mają na celu rozwinięcie pamięci, motoryki dużej, motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, dzielone są na etapy (zabawy, nauka, ruch itp.). Dzieci mają zapewnione śniadanko (owoce) gdzie uczą się jeść samodzielnie. Zajęcia w bezstresowy sposób przygotowują dzieci do pójścia do przedszkola.

Spotkania Będę Przedszkolakiem trwają 1:45h godziny.

C E N A
Jednorazowe wejście:  100zł
Karnet miesięczny:  360zł

Zajęcia muzyczne oparte są na głosie osoby prowadzącej, wspomagane przez proste instrumenty orffowskie takie jak dzwonki, grzechotki, trójkąty, tamburyn czy bębenki. Na zajęciach wykorzystywane są również bańki mydlane, chusta klanzy, piłki i inne akcesoria oraz akordeon i keyobard. To wszystko pobudza zdolność komunikowania i stymuluje wszechstronny rozwój. Już od tak wczesnego okresu życia pociechy mogą zetknąć się z muzyką, czego późniejszym efektem może być ułatwione rozpoznawanie dźwięków oraz usprawniony słuch muzyczny. Kontakt z dziećmi sprawia, że jest to również świetna zabawa!

C E N A
Jednorazowe wejście: 50zł
Karnet miesięczny: 140zł

Zajęcia DENSIAKI to przede wszystkim świetna zabawa przy nowoczesnej muzyce. Dzieci uczą się współpracy w grupie poprzez ćwiczenia układów choreograficznych. Zajęcia rozpoczynają się od rozgrzewki by rozgrzać wszystkie części ciała, następnie wykonujemy kilka ćwiczeń rozciągających oraz wzmacniających mięśnie. Uczymy się standardowego przebiegu zajęć tanecznych w systemie rozgrzewka -> część choreograficzna -> zabawa. Po skończonej rozgrzewce przechodzimy do wykonywania prostych ćwiczeń technicznych na tzw. przekątnej, by później móc rozpocząć naukę choreografii. Na koniec zajęć bawimy się przy muzyce. DENSIAKI to też możliwość nauki podstawowych akrobacji pod okiem instruktora, tj. stanie na głowie, stanie na rękach, mostki, przewroty w przód itp. Dzieci będą miały możliwość zaprezentowania nauczonych choreografii na pokazie dla rodziców zorganizowanym w Klubiku Dziecięcym ,,Domówka’’.

C E N A
Jednorazowe wejście: 60zł
Karnet miesięczny: 160zł

Picaro to:
💡innowacyjny kurs języka angielskiego łączący nauczanie stacjonarne z nauczaniem online, dający radość dzieciom na całym świecie
💡skuteczna i naturalna metoda nauczania języka angielskiego, stworzona przez ekspertów we współpracy z Cambridge Language Assessments
💡ekscytujące gry online i bajkowi bohaterowie z Fox International Baby TV motywujący i inspirujący dzieci do nauki języka angielskiego
💡wsparcie dla rodziców – dzięki platformie internetowej rodzice regularnie monitorują postępy dziecka i otrzymują systematyczne raporty
 
Poziom 1 stanowi podstawę językową dla dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać i pisać. Poprzez zabawę przygotowuje i wprowadza dziecko w przygodę z językiem angielskim 🇬🇧 Pracujemy z podręcznikiem i ćwiczeniami, a także modułem online 💻
 

C E N A
45zł/zajęcia + jednorazowo koszt podręcznika i ćwiczeń

Zajęcia odbywają się w systemie trzech płatności trymestralnych na rok szkolny 2023/24 obejmując 12 spotkań/trymestr.

Picaro to:
💡innowacyjny kurs języka angielskiego łączący nauczanie stacjonarne z nauczaniem online, dający radość dzieciom na całym świecie
💡skuteczna i naturalna metoda nauczania języka angielskiego, stworzona przez ekspertów we współpracy z Cambridge Language Assessments
💡ekscytujące gry online i bajkowi bohaterowie z Fox International Baby TV motywujący i inspirujący dzieci do nauki języka angielskiego
💡wsparcie dla rodziców – dzięki platformie internetowej rodzice regularnie monitorują postępy dziecka i otrzymują systematyczne raporty
 
Poziom 2 stanowi podstawę językową dla dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać i pisać, jest kontynuacją zajęć z poziomu 1. Poprzez zabawę przygotowuje i wprowadza dziecko w przygodę z językiem angielskim 🇬🇧 Pracujemy z podręcznikiem i ćwiczeniami, a także modułem online 💻
 

C E N A

37,50zł/zajęcia + jednorazowo koszt podręcznika i ćwiczeń (kurs 2x w tygodniu)

Zajęcia odbywają się w systemie trzech płatności trzymestralnych na rok szkolny 2022/24 obejmując 24 spotkania/trymestr.

Zajęcia Picaro 12 to kolejny poziom angielskiego dla dzieci w szkole podstawowej. Kameralna, trzyosobowa grupa pozwala na poświęcenie uwagi każdemu uczestnikowi. Kurs obejmuje pracę z podręcznikiem, ćwiczeniami oraz modułem online.

C E N A
60zł/zajęcia + jednorazowo koszt podręcznika i ćwiczeń

Zajęcia odbywają się w systemie trzech płatności trymestralnych na rok szkolny 2023/24 obejmując 12 spotkań/trzymestr.

Nasze zajęcia bawią i uczą!

Rozkład zajęć

Proszę obrócić telefon do pozycji poziomej, aby zobaczyć pełną tabelę

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

9:45-11:30

Będę Przedszkolakiem

9:45-11:30

15:30-16:30

PICARO ENGLISH 12

15:25-16:25

muzograjki
maluszki

15:20-15:50

16:45-17:30

PICARO ENGLISH 2 

16:30-17:15

muzograjki starszaki

15:50-16:20

PICARO ENGLISH 1 

16:30-17:15

17:15-18:00

PICARO ENGLISH 3

17:15-18:00

PICARO ENGLISH 3 

17:15:18:00

densiaki

17:15-18:00

Kolor Kropki nad wybranymi zajęciami oznacza kolor sali, w jakiej odbywają się zajęcia

Zainteresowanych konkretnymi zajęciami zapraszamy do zapisów:

Regulamin zajęć dodatkowych ważny od 01.09.2021r.

  1. Do Klubiku zarówno na opiekę dzienną jak i zajęcia dodatkowe przyjmowane są dzieci zdrowe. Przed wejściem na zajęcia personel mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym i dopuszcza do uczestnictwa w zajęciach przy temperaturze ciała nieprzekraczającej 37,0 stopni. W przypadku zaobserwowania u dziecka przebywającego w Klubiku objawów chorobowych lub podwyższonej temperatury, powiadamia się Rodzica/Opiekuna. O zachorowaniu dziecka w Klubiku Rodzic/Opiekun informowany jest telefonicznie i jest zobowiązany do odbioru dziecka z Klubiku w przeciągu 20 minut od rozpoczęcia zajęć. Personel nie podaje dzieciom lekarstw.
  2. Rodzic/Opiekun korzystający z dodatkowych zajęć dydaktycznych zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat za zajęcia. Opłaty za karnet uiszczane są przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu gotówką w Klubiku, karnety sprzedawane są jedynie w pierwszym i drugim tygodniu danego miesiąca. Karnet obowiązuje w danym miesiącu kalendarzowym, jego ważność wygasa wraz z jego końcem. Karnet sprzedawany jest na minimum trzy spotkania. Zajęcia pojedyncze płatne są każdorazowo w dniu ich występowania, przed ich rozpoczęciem w recepcji Klubiku.
  3. W przypadku wykupienia karnetu i nieobecności na zajęciach Rodzice jednorazowo mogą wykorzystać wejście na innych, dowolnych zajęciach w miesiącu kalendarzowym, na który obowiązuje karnet. Warunkiem do skorzystania z innych zajęć jest zgłoszenie nieobecności 24 godziny przed planowanymi zajęciami, na które wykupiony został karnet. Zgłoszenia nieobecności dokonać można telefonicznie lub mailowo.
  4. W przypadku wykupienia karnetu i nieobecności na zajęciach Będę Przedszkolakiem dziecko może jednorazowo wykorzystać wejście na nie w następnym miesiącu kalendarzowym. Warunkiem do skorzystania z tych samych zajęć w następnym miesiącu jest wykupienie na nie karnetu w kolejnym miesiącu kalendarzowym, wówczas płatność z poprzedniego miesiąca odjęta jest od kwoty za karnet w kolejnym miesiącu.
  5. W przypadku gdy frekwencja jest niższa niż trzy osoby Klubik ma prawo do odwołania dodatkowych zajęć dydaktycznych.
  6. W związku z sytuacją pandemiczną w roku szkolnym 2021/22 Rodzic/Opiekun nie pozostaje na terenie placówki w trakcie zajęć. Rodzic/Opiekun przyprowadza dziecko do placówki, przygotowuje do zajęć i odbiera dziecko w porze zakończenia zgodnie z harmonogramem zajęć dodatkowych na dany dzień. W placówce przebywać może jednocześnie nie więcej niż trójka Rodziców/Opiekunów. Rodzic/Opiekun nie wchodzi na salę zajęć, wyjątek stanowią pierwsze zajęcia dziecka w Klubiku, kiedy Rodzic/Opiekun może wprowadzić dziecko na salę i zapoznać je z instruktorem.
  7. W przypadku konieczności zamknięcia placówki ze względów obostrzeń pandemicznych Klubik zastrzega sobie możliwość do kontynuowania i realizowania wszystkich zajęć dodatkowych w formie zdalnej, poprzez platformę Zoom lub Google Meet, w ramach obowiązującego karnetu. O zmianie formy zajęć Organ Prowadzący informuje Rodziców wszystkich uczestników nie później niż 24 godziny przed wprowadzeniem jej w życie.
  8. Za bezpieczeństwo dzieci nieuczestniczących w dodatkowych zajęciach dydaktycznych oraz szkody wyrządzone przez nie na terenie Klubiku odpowiadają Rodzice.
  9. Wszystkie informacje odnośnie dodatkowych zajęć dydaktycznych (ich odwołania lub zmiany godziny) będą podawane na stronie internetowej oraz na Facebook’u lub poprzez wysłanie wiadomości na numer telefonu podany w karcie kwalifikacyjnej.