Domówkowa wypożyczalnia strojów dla dorosłych i dzieci

Z przyjemnością prezentujemy naszą wypożyczalnię strojów dla dorosłych i dzieci. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którzy pragną wzbogacić swoje wyjątkowe chwile, imprezy oraz wydarzenia o niezapomniany charakter poprzez doskonałe kostiumy, które oferujemy w cenie 40zł/komplet.

Domówkowa wypożyczalnia strojów to:

  • Bogaty Wybór Kostiumów: Dysponujemy szerokim asortymentem kostiumów przeznaczonych zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Niezależnie od okazji – czy to karnawał, czy przyjęcie tematyczne – mamy stroje, które spełnią Państwa oczekiwania.
  • Kreatywność i Wyjątkowość: Wypożyczalnia strojów daje Wam szansę wyrażenia swojej kreatywności i wyjątkowości. Przemierzając świat postaci z różnych bajek i kultur, z pewnością stworzycie niezapomniane wspomnienia.
  • Doradztwo i Obsługa: Nasz zespół jest gotów udzielić fachowej porady przy wyborze stroju oraz udzielić wszelkich informacji dotyczących ich pielęgnacji i dopasowania.
  • Wygodne Warunki Wypożyczenia: Oferujemy konkurencyjne ceny wypożyczenia, elastyczne terminy oraz przejrzyste warunki umowy.

Zapraszamy serdecznie do naszej wypożyczalni strojów, gdzie każdy może stać się bohaterem swojej historii. W celu rezerwacji wybranego kostiumu napisz lub zadzwoń do nas.

Godziny odbioru stroju ustalane są telefonicznie.

Regulamin Wypożyczalni Strojów Klubiku Domówka ważny od 01.06.2023r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin jest regulaminem Wypożyczalni Strojów Klubiku Domówka z siedzibą przy ul. Rozbrat 16/18 lok. 10 00-447 Warszawa, wpisaną do rejestru CEiDG pod numerem NIP 701-044-29-67. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO) przekazujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji umowy wypożyczenia, a po jej wykonaniu w ciągu 30 dni są całkowicie niszczone i nie będą przechowywane.

PRZEDMIOT UMOWY

Wypożyczalnia Strojów Klubiku Domówka oświadcza, iż jej działalnością jest wypożyczanie strojów i innych akcesoriów zwanych w dalszej części regulaminu „strojami” klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym zwanymi w dalszej części regulaminu „Wypożyczającymi”.

UMOWA WYPOŻYCZENIA

Umowa Wypożyczenia to dokument, który uprawnia do wypożyczenia strojów i akcesoriów zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie. Do podpisania Umowy Wypożyczenia niezbędne jest okazanie do wglądu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i podanie dodatkowych danych niezbędnych do sporządzenia umowy. Złożenie przez Wypożyczającego podpisu na Umowie Wypożyczenia jest jednoznaczne z jej zawarciem i akceptacją niniejszego regulaminu.

TERMINARZ

Okres wypożyczenia rozpoczyna się od momentu podpisania Umowy Wypożyczenia oraz kończy się w dniu ustalonym w Umowie Wypożyczenia w momencie przyjęcia stroju przez Pracownika Wypożyczalni – w stanie kompletnym i nienaruszonym w stosunku do stanu w jakim był on wypożyczony. Cena za wypożyczenie strojów obejmuje czas trzech dni – dokładnie 2 doby. W praktyce oznacza, że można odebrać kostium na dzień przed planowaną imprezą i oddać dzień po imprezie (do godziny 17:00) bez dodatkowych opłat.  Za każde kolejne rozpoczęte 2 doby naliczana jest kolejna opłata za wypożyczenie. Kiedy klient spoźnia się z odbiorem wcześniej planowanej rezerwacji na Umowie Wypożyczenia wpisywana jest data rezerwacji i to ona traktowana jest jako początek okresu wypożyczenia. W przypadku niedotrzymania terminu wypożyczenia (nieoddania stroju w danym terminie do Wypożyczalni), Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową opłatą (karą umowną). 

ZOBOWIĄZANIA WYPOŻYCZALNI

Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu strój w dobrym stanie. Strój w dobrym stanie, o którym mowa w w/w zdaniu oznacza strój, który nie jest – zniszczony, wadliwy itp. Wypożyczalnia zobowiązuje się do przygotowania stroju do odbioru przez Wypożyczającego we wskazanym po dokonaniu rezerwacji terminie, w siedzibie firmy.

ZOBOWIĄZANIA WYPOŻYCZAJĄCEGO

Wypożyczający dokonując wypożyczenia stroju, oświadcza iż zapoznał się z treścią Regulaminu Wypożyczalni i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać. Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego ustaloną w Umowie Wypożyczenia kwotę za wypożyczenie stroju. Kwota ta płatna jest z góry za cały okres wypożyczenia w momencie podpisania Umowy Wypożyczenia. W przypadku pobrania zaliczki za strój w momencie rezerwacji – zaliczka ta jest bezzwrotna oraz nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji stroju. Rezerwacja wygasa następnego dnia roboczego od daty rozpoczęcia okresu wypożyczenia wówczas, gdy strój ten nie zostanie odebrany. Podpisując Umowę Wypożyczenia Wypożyczający jest zobowiązany do sprawdzenia jakości stroju. W przypadku braku zastrzeżeń odnośnie stroju Wypożyczający akceptuje jego stan jako „nienaruszony”. 

ZWROT KOSTIUMU

Strój uznaje się za oddany w momencie, gdy Wypożyczający wręczy go w ręce Pracownika, a Pracownik sprawdzi jego stan  i oceni go jako zwrot w stanie “nienaruszonym” oraz wyda potwierdzenie zwrotu. Wówczas zwrotowi na rzecz Wypożyczającego zwrócona zostaje Kaucja ustalona w Umowie Wypożyczenia.

OPŁATY DODATKOWE (KARY UMOWNE)

W przypadku, gdy Wypożyczający odda strój wymagający dodatkowego czyszczenia, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty, którą ustala Pracownik Wypożyczalni (zgodnie z cenami rynkowymi odpowiadającymi rozmiarom zabrudzenia). W przypadku stwierdzenia zniszczenia stroju lub braku akcesoriów należących do wypożyczonego stroju, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty pokrywającej koszt naprawy stroju. W przypadku, gdy koszt naprawy stroju wyniesie więcej niż cena rynkowa stroju lub naprawa będzie niemożliwa, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości ceny rynkowej lub zakupu nowego stroju. Opłatę tą ustala Pracownik Wypożyczalni przy zwrocie stroju. W przypadku przetrzymania stroju przez Wypożyczającego, dłuższego niż 30 dni, bądź w przypadku zwłoki Wypożyczającego w zapłacie kwoty na rzecz Wypożyczalni strojów Klubiku Domówka, Wypożyczalnia ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Wypożyczalnia zastrzega, iż w rzeczywistości stroje mogą nieznacznie różnić się od strojów prezentowanych na stronie internetowej oraz w katalogach, natomiast zestawy mogą nie zawierać wszystkich elementów (akcesoriów) widocznych na zdjęciach. Wypożyczalnia ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne. Prowadzenie postępowania windykacyjnego nie wyklucza wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego w celu odzyskania należności wynikających z podpisanej Umowy Wypożyczenia Wypożyczalni Klubiku Domówka. Wypożyczalnia Strojów Klubiku Domówka oświadcza, iż wszystkie informacje, zdjęcia i inne materiały zawarte na stronie www.klubikdomowka.pl są własnością Klubiku Domówka S. C. i podlegają ochronie. Kopiowanie, powielanie i dystrybucja jest zabroniona i wymaga pisemnej zgody.