Domówkowa wypożyczalnia strojów dla dorosłych i dzieci

Z przyjemnością prezentujemy naszą wypożyczalnię strojów dla dorosłych i dzieci. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którzy pragną wzbogacić swoje wyjątkowe chwile, imprezy oraz wydarzenia o niezapomniany charakter poprzez doskonałe kostiumy, które oferujemy w cenie 40zł/komplet.

Domówkowa wypożyczalnia strojów to:

  • Bogaty Wybór Kostiumów: Dysponujemy szerokim asortymentem kostiumów przeznaczonych zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Niezależnie od okazji – czy to karnawał, czy przyjęcie tematyczne – mamy stroje, które spełnią Państwa oczekiwania.
  • Kreatywność i Wyjątkowość: Wypożyczalnia strojów daje Wam szansę wyrażenia swojej kreatywności i wyjątkowości. Przemierzając świat postaci z różnych bajek i kultur, z pewnością stworzycie niezapomniane wspomnienia.
  • Doradztwo i Obsługa: Nasz zespół jest gotów udzielić fachowej porady przy wyborze stroju oraz udzielić wszelkich informacji dotyczących ich pielęgnacji i dopasowania.
  • Wygodne Warunki Wypożyczenia: Oferujemy konkurencyjne ceny wypożyczenia, elastyczne terminy oraz przejrzyste warunki umowy.

Zapraszamy serdecznie do naszej wypożyczalni strojów, gdzie każdy może stać się bohaterem swojej historii. W celu rezerwacji wybranego kostiumu napisz lub zadzwoń do nas.

Regulamin Wypożyczalni Strojów Klubiku Domówka ważny od 01.06.2023r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin jest regulaminem Wypożyczalni Strojów Klubiku Domówka z siedzibą przy ul. Rozbrat 16/18 lok. 10 00-447 Warszawa, wpisaną do rejestru CEiDG pod numerem NIP 701-044-29-67. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO) przekazujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji umowy wypożyczenia, a po jej wykonaniu w ciągu 30 dni są całkowicie niszczone i nie będą przechowywane.

PRZEDMIOT UMOWY

Wypożyczalnia Strojów Klubiku Domówka oświadcza, iż jej działalnością jest wypożyczanie strojów i innych akcesoriów zwanych w dalszej części regulaminu „strojami” klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym zwanymi w dalszej części regulaminu „Wypożyczającymi”.

UMOWA WYPOŻYCZENIA

Umowa Wypożyczenia to dokument, który uprawnia do wypożyczenia strojów i akcesoriów zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie. Do podpisania Umowy Wypożyczenia niezbędne jest okazanie do wglądu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i podanie dodatkowych danych niezbędnych do sporządzenia umowy. Złożenie przez Wypożyczającego podpisu na Umowie Wypożyczenia jest jednoznaczne z jej zawarciem i akceptacją niniejszego regulaminu.

TERMINARZ

Okres wypożyczenia rozpoczyna się od momentu podpisania Umowy Wypożyczenia oraz kończy się w dniu ustalonym w Umowie Wypożyczenia w momencie przyjęcia stroju przez Pracownika Wypożyczalni – w stanie kompletnym i nienaruszonym w stosunku do stanu w jakim był on wypożyczony. Cena za wypożyczenie strojów obejmuje czas trzech dni – dokładnie 2 doby. W praktyce oznacza, że można odebrać kostium na dzień przed planowaną imprezą i oddać dzień po imprezie (do godziny 17:00) bez dodatkowych opłat.  Za każde kolejne rozpoczęte 2 doby naliczana jest kolejna opłata za wypożyczenie. Kiedy klient spoźnia się z odbiorem wcześniej planowanej rezerwacji na Umowie Wypożyczenia wpisywana jest data rezerwacji i to ona traktowana jest jako początek okresu wypożyczenia. W przypadku niedotrzymania terminu wypożyczenia (nieoddania stroju w danym terminie do Wypożyczalni), Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową opłatą (karą umowną). 

ZOBOWIĄZANIA WYPOŻYCZALNI

Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu strój w dobrym stanie. Strój w dobrym stanie, o którym mowa w w/w zdaniu oznacza strój, który nie jest – zniszczony, wadliwy itp. Wypożyczalnia zobowiązuje się do przygotowania stroju do odbioru przez Wypożyczającego we wskazanym po dokonaniu rezerwacji terminie, w siedzibie firmy.

ZOBOWIĄZANIA WYPOŻYCZAJĄCEGO

Wypożyczający dokonując wypożyczenia stroju, oświadcza iż zapoznał się z treścią Regulaminu Wypożyczalni i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać. Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego ustaloną w Umowie Wypożyczenia kwotę za wypożyczenie stroju. Kwota ta płatna jest z góry za cały okres wypożyczenia w momencie podpisania Umowy Wypożyczenia. W przypadku pobrania zaliczki za strój w momencie rezerwacji – zaliczka ta jest bezzwrotna oraz nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji stroju. Rezerwacja wygasa następnego dnia roboczego od daty rozpoczęcia okresu wypożyczenia wówczas, gdy strój ten nie zostanie odebrany. Podpisując Umowę Wypożyczenia Wypożyczający jest zobowiązany do sprawdzenia jakości stroju. W przypadku braku zastrzeżeń odnośnie stroju Wypożyczający akceptuje jego stan jako „nienaruszony”. 

ZWROT KOSTIUMU

Strój uznaje się za oddany w momencie, gdy Wypożyczający wręczy go w ręce Pracownika, a Pracownik sprawdzi jego stan  i oceni go jako zwrot w stanie “nienaruszonym” oraz wyda potwierdzenie zwrotu. Wówczas zwrotowi na rzecz Wypożyczającego zwrócona zostaje Kaucja ustalona w Umowie Wypożyczenia.

OPŁATY DODATKOWE (KARY UMOWNE)

W przypadku, gdy Wypożyczający odda strój wymagający dodatkowego czyszczenia, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty, którą ustala Pracownik Wypożyczalni (zgodnie z cenami rynkowymi odpowiadającymi rozmiarom zabrudzenia). W przypadku stwierdzenia zniszczenia stroju lub braku akcesoriów należących do wypożyczonego stroju, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty pokrywającej koszt naprawy stroju. W przypadku, gdy koszt naprawy stroju wyniesie więcej niż cena rynkowa stroju lub naprawa będzie niemożliwa, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości ceny rynkowej lub zakupu nowego stroju. Opłatę tą ustala Pracownik Wypożyczalni przy zwrocie stroju. W przypadku przetrzymania stroju przez Wypożyczającego, dłuższego niż 30 dni, bądź w przypadku zwłoki Wypożyczającego w zapłacie kwoty na rzecz Wypożyczalni strojów Klubiku Domówka, Wypożyczalnia ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Wypożyczalnia zastrzega, iż w rzeczywistości stroje mogą nieznacznie różnić się od strojów prezentowanych na stronie internetowej oraz w katalogach, natomiast zestawy mogą nie zawierać wszystkich elementów (akcesoriów) widocznych na zdjęciach. Wypożyczalnia ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne. Prowadzenie postępowania windykacyjnego nie wyklucza wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego w celu odzyskania należności wynikających z podpisanej Umowy Wypożyczenia Wypożyczalni Klubiku Domówka. Wypożyczalnia Strojów Klubiku Domówka oświadcza, iż wszystkie informacje, zdjęcia i inne materiały zawarte na stronie www.klubikdomowka.pl są własnością Klubiku Domówka S. C. i podlegają ochronie. Kopiowanie, powielanie i dystrybucja jest zabroniona i wymaga pisemnej zgody.